login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Urząd Miejski - Jak segregować odpady?
naglowek-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 100)


Z dniem 1 lipca 2013 weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zmiany dotyczące organizacji gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki.
Poniżej przedstawiamy schemat segregacji odpadów.


schemat-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 523)

Wszystkie inne odpady nie ujęte w schemacie należy wrzucać do odpadów zmieszanych.


 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości (zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy przez właścicieli rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

Od 1 lipca  2017 opłata za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców wynosi:

-  13 zł od osoby, jeżeli odpady są segregowane,

20 zł od osoby, jeżeli odpady nie są segregowane.

Segregowanie odpadów polega na wydzieleniu z odpadów szkła, plastiku, papieru, odzieży oraz odpadów niebezpiecznych i wrzuceniu ich do odpowiednich pojemników rozmieszczonych na terenie miasta.

 

Od 15.10.2018 r. odpady zmieszane z obszaru miasta Chojnowa odbiera konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum – EconTrader Sp. z o.o., ul. Długosza 27A, 42-580 Wojkowice,

Członek Konsorcjum – EkoPartner Recykling sp. z o.o., ul. Zielona 3, 59-300 Lubin,

Członek Konsorcjum – Remondis Legnica sp. z o.o., Legnicka 14, 59-216 Kunice.

 

W razie nieprawidłowości w świadczeniu usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (w tym uszkodzenia pojemników, nierealizowanie odbiorów zgodnie z harmonogramem, uszkodzenia infrastruktury miejskiej), prosimy o niezwłoczne informowanie Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Chojnowie tel. 76 818 66 81.

Ponadto informujemy, iż nie będą realizowane odbiory odpadów z niezdeklarowanych pojemników.


Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów dostępnym tutaj.
DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

do pobrania tutaj


 

W razie pytań, prosimy dzwonić pod numer:
 
76 81 86 681 (Urząd Miejski – Wydział Rozwoju Gospodarczego)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie