login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Urząd Miejski - Jak segregować odpady?
naglowek-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 100)


Z dniem 1 lipca 2013 weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zmiany dotyczące organizacji gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki.
Poniżej przedstawiamy schemat segregacji odpadów.


schemat-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 523)

Wszystkie inne odpady nie ujęte w schemacie należy wrzucać do odpadów zmieszanych.


 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości (zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy przez właścicieli rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

Od 1 lipca  2017 opłata za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców wynosi:

-  13 zł od osoby, jeżeli odpady są segregowane,

20 zł od osoby, jeżeli odpady nie są segregowane.

Segregowanie odpadów polega na wydzieleniu z odpadów szkła, plastiku, papieru, odzieży oraz odpadów niebezpiecznych i wrzuceniu ich do odpowiednich pojemników rozmieszczonych na terenie miasta.

 

Od 18.07.2018 r. odpady z obszaru miasta Chojnowa odbiera Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Prosimy o sprawdzenie harmonogramu odbioru odpadów, który udostępniony będzie na stronie internetowej od 27.07.2018 r.


 

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

do pobrania tutaj


 

W razie pytań, prosimy dzwonić pod numer:
tel. 76 818 83 70 wew. 30 lub 76 818 83 71 wew. 30 (Oddział Estetyki Miasta)
a także
76 81 86 681 (Urząd Miejski – Wydział Rozwoju Gospodarczego)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie