INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI OD 01.09.2020 r.Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia, po miesiącu, którego opłata dotyczy.


Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r. obowiązujące od 1 września 2020 r. stanowią wielkości j.n.:


Dla nieruchomości zamieszkałych:


 - 28,00 zł. osoba/miesiąc


Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy deklarują kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, podlegają zwolnieniu z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - aby uzyskać zwolnienie należy zaznaczyć właściwy kwadrat w części F3 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpisać wyliczoną kwotę zwolnienia w części H deklaracji (kwota zwolnienia x ilość mieszkańców)


W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala  się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56,00 zł miesięcznie od jednej osoby.


Dla nieruchomości niezamieszkałych:


- pojemnik lub worek o pojemności 60 l - 2,95 złotych
- pojemnik lub worek o pojemności 120 l - 5,90 złotych
- pojemnik o pojemności 240 l - 11,80 złotych
- pojemnik o pojemności 360 l - 17,70 złotych
- pojemnik o pojemności 600 l - 29,50 złotych
- pojemnik o pojemności 1100 l - 54,10 złotych
- pojemnik o pojemności 7000 l - 344,20 złotych

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- pojemnik lub worek o pojemności 60 l - 5,90 złotych
- pojemnik lub worek o pojemności 120 l - 11,80 złotych
- pojemnik o pojemności 240 l - 23,60 złotych
- pojemnik o pojemności 360 l - 35,40 złotych
- pojemnik o pojemności 600 l - 59,00 złotych
- pojemnik o pojemności 1100 l - 108,20 złotych
- pojemnik o pojemności 7000 l - 688,40 złotych

Druki deklaracji dostępne są tutaj
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie