naglowek-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 100)


Z dniem 1 lipca weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zmiany dotyczące organizacji gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki.
Poniżej przedstawiamy schemat segregacji odpadów.


schemat-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 523)

Wszystkie inne odpady nie ujęte w schemacie należy wrzucać do odpadów zmieszanych.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości (zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy przez właścicieli rozumie się: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

 

Od 01.01.2015 do 18.08.2016 odpady z Chojnowa odbiera firma A.S.A. z Zabrza, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

W roku 2015 opłata nie ulega zmianie i wynosi 11 zł od osoby, jeżeli odpady są segregowane,
a 18 zł, jeżeli odpadów nie segregujemy.

Segregowane to znaczy - wydzielamy z odpadów szkoło, plastik, papier, odzież oraz odpady niebezpieczne i wrzucamy do odpowiednich pojemników rozmieszczonych na terenie miasta.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

– NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE

druk deklaracji do pobrania tutaj (124.50 kb)


W razie pytań, prosimy dzwonić pod numer:
76 81 86 681 (Urząd Miejski)
 76 818-83-70 w.30 (Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie