naglowek-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 100)


Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady segregowania odpadów. Jak segregować?


WSZYSTKIE (szerokość: 750 / wysokość: 330)


Odpady BIO należy dostarczać do PSZOK, przy ul. Kraszewskiego 1,
Godziny otwarcia w okresie: od 01.05. do 31.10: poniedziałek, piątek w godz. 10:00 - 17:00,
- wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 - 15:00 , sobota w godz. 10:00-15:00".
  od 01.11.do 30.04. poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00, sobota w godz. 10:00-15:00,


Do pobrania:


Z dniem 1 lipca 2013 weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zmiany dotyczące organizacji gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki.
Poniżej przedstawiamy schemat segregacji odpadów.


schemat-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 523)

Wszystkie inne odpady nie ujęte w schemacie należy wrzucać do odpadów zmieszanych.


 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości (zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy przez właścicieli rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

Od 1 października  2019 opłata za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców wynosi:

-  16 zł od osoby, jeżeli odpady są segregowane,

32 zł od osoby, jeżeli odpady nie są segregowane.


Opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 38,00 złotych,

2) pojemnik o pojemności 240 l – 43,00 złotych,

3) pojemnik o pojemności 360 l – 70,00 złotych, 

4) pojemnik o pojemności 600 l – 90,00 złotych, 

5) pojemnik o pojemności 1100 l –135 złotych,

6) pojemnik o pojemności  7000 l – 760,00 złotych. 


Segregowanie odpadów polega na wydzieleniu z odpadów szkła, plastiku, papieru, odzieży oraz odpadów niebezpiecznych i wrzuceniu ich do odpowiednich pojemników rozmieszczonych na terenie miasta.

 

Od 15.10.2018 r. odpady zmieszane z obszaru miasta Chojnowa odbiera konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum – EconTrader Sp. z o.o., ul. Długosza 27A, 42-580 Wojkowice,

Członek Konsorcjum – EkoPartner Recykling sp. z o.o., ul. Zielona 3, 59-300 Lubin,

Członek Konsorcjum – Remondis Legnica sp. z o.o., Legnicka 14, 59-216 Kunice.

 

W razie nieprawidłowości w świadczeniu usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (w tym uszkodzenia pojemników, nierealizowanie odbiorów zgodnie z harmonogramem, uszkodzenia infrastruktury miejskiej), prosimy o niezwłoczne informowanie Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Chojnowie tel. 76 818 66 81.

Ponadto informujemy, iż nie będą realizowane odbiory odpadów z niezdeklarowanych pojemników.


Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów dostępnym tutaj.
DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

do pobrania tutaj


 

W razie pytań, prosimy dzwonić pod numer:
 
76 81 86 681 (Urząd Miejski – Wydział Rozwoju Gospodarczego)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie