INFORMACJA  W  SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 r.

 

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 –go każdego miesiąca 2015 r. za dany miesiąc.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta Chojnowa w 2015 r. nie ulegają zmianie i wynoszą:


- 11,00 zł od jednej osoby, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

- 18,00 zł od jednej osoby jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 

- 25,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności do 240 l z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

 

- 115,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 240 l do 1100 l z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

 

- 750,00 zł za jednorazowe opróżnienie kontenera KP-7 z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

 

 

Opłatę należy uiszczać bez wcześniejszego wezwania pisemnego, zgodnie ze złożoną deklaracją za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- na indywidualny numer konta przypisany do danej nieruchomości w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

lub

- w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie

 


 

   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

– NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE

druk do pobrania  tutaj (124.50 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie