Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Miasto Chojnów przystępuje do programu sprzedaży węgla dla Mieszkańców

Prezydent RP podpisał 2 listopada 2022 r. ustawę z 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). Ustawa wchodzi w życie 3.11.2022 r.

Osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. będzie mogła kupić węgiel po preferencyjnej cenie 2000 zł brutto za tonę - w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, aby nabyć węgiel należy złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wzór wniosku jest dostępny w  siedzibie Urzędu – pokój nr 5 lub do pobrania poniżej:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (PDF, 286.63 kb)
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (DOCX, 23.38 kb)

WAŻNE!
Prawa do preferencyjnego zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z  2.11.2022 w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.


Chojnów, 3.11.2022 r.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie