Aktualności

Prawda o pomocy

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na Chojnów Forum chcielibyśmy poinformować, że autor postu dot. pomocy Urzędu Miejskiego dla Mieszkańców Ukrainy pisze nieprawdę i krzywdzi ludzi zaangażowanych w pomoc. To nie jest czas ani miejsce, aby wzajemnie się oskarżać. Jednak sytuacja dotyka zbyt wiele osób, które od dwóch tygodni zajmują się pomocą dla Ukrainy, i które nie oczekują z tego tytułu poklasku. Inicjatorem zbiórki jest Urząd Miejski i prowadzi ją we współpracy z Radą Miejską i Młodzieżową Radą w pomieszczeniach udostępnionych przez chojnowski Caritas. Pan Przewodniczący Rady Jan Skowroński codziennie dyżuruje w punkcie przyjmowania darów od godz. 12:00 do 18:00 i wspólnie z wolontariuszami przygotowuje paczki na Ukrainę. Dziś wyruszył kolejny transport – do administracji wojskowej w Tarnopolu. W sobotę spodziewamy się dwóch samochodów dostawczych i ciężarówki z pomocą humanitarną z Francji, m.in. z miasta partnerskiego Commentry.

2022-03-10 13:43

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 1, pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.), § 3 ust.1 pkt 34 lit. c oraz pkt 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejącej instalacji technologii paliwowej wraz z budową naziemnego kontenerowego zbiornika AdBlue na terenie Stacji Paliw LOTOS, SF-712 w Chojnowie”

2022-02-28 12:51

Sprzedaż nieruchomości – oferta miasta

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5 o powierzchni użytkowej 180,80 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2, pomieszczenie nr 3 - 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie nr 5 - 30,7 m2, pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2, łazienka - 6,3 m2, korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2. Do lokalu przynależy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno- kanalizacyjną i grzewczą (c.o. etażowe). Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000. Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Chojnowie o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pom. nr 1 – 3,4 m2, pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2, pom. nr 4 – 13,9 m2, pom. nr 5 – 7,4 m2, w.c. (nr 6) – 2,7 m2, w.c. (nr 7) – 1,5 m2, umywalnia (nr 8) – 3,0 m2, pom. nr 9 – 4,1 m2, pom. nr 10 – 75,9 m2, pom. nr 11 – 5,8 m2, pom. nr 12 – 9,4 m2. Do lokalu przynależy: pom. przynależne nr 13 – 12,8 m2, pom. przynależne nr 14 – 7,4 m2, piwnica o pow. 5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6 m2 znajdująca się w budynku gospodarczym. Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i grzewczą (c.o. etażowe). Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna, usługi komercyjne nieuciążliwe. Aby dowiedzieć się więcej o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie osobiście lub pod telefonem: 76 8186 684. Zachęcamy również do śledzenia ogłoszeń o przetargach w lokalnej prasie oraz Internecie.

2022-02-23 10:48

Atrakcyjne działki w Chojnowie

Miasto Chojnów jest w trakcie przygotowywania ofert na sprzedaż nieruchomości. Planujemy przeznaczyć do sprzedaży 7 działek przy nowo powstałej ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego o średniej powierzchni 1200 m kw. przeznaczonych pod zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z możliwością usług wbudowanych. Olbrzymią zaletą działek jest ich lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedle domków jednorodzinnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej oraz budynków wielorodzinnych, a także obiektów handlowo-usługowych. Kolejne działki przeznaczone do sprzedaży jeszcze w tym roku znajdują się przy ul. Wyspiańskiego. Będzie to również 7 działek o średniej powierzchni 1000 m kw. Spokojna okolica oraz bliskość do centrum miasta to niewątpliwie największe zalety tych nieruchomości. Jeżeli przyszły nabywca jest zwolennikiem jeszcze bardziej spokojnych klimatów to nieopodal, a dokładnie tuż przed miejscowością Jerzmanowice planujemy do sprzedaży aż 9 działek pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości uzupełnią już istniejące i wciąż rozbudowujące się osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Radosnej, Pogodnej i Miłej. Działki o średniej powierzchni 1200 mkw stanowią świetną alternatywę dla osób chcących mieszkać z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie mieć bardzo blisko do miasta. Oczywiście wszystkie prezentowane działki będą dogodnie skomunikowane i uzbrojone w media. Miasto Chojnów w swojej ofercie posiada również tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością budowy baz, składów i magazynów o profilu produkcyjnych, handlowym lub usługowym o łącznej powierzchni pond 3 hektarów przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włączony do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Chojnów. Mówiąc o działalności komercyjnej, nie sposób zapomnieć o dwóch nieruchomościach, które również posiadamy do sprzedaży na terenie miasta. Otóż są to dwa duże lokale użytkowe. Pierwszy to były Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Kilińskiego 5 o powierzchni użytkowej 180,80 m kw. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego z możliwością podzielenia i zmiany sposobu użytkowania na funkcję mieszkaniową. Drugi lokal użytkowy znajduje się przy ul. Witosa 32. Jest to była stołówka szkolna, o powierzchni użytkowej 143,3 m kw z pełnym zapleczem. Przeznaczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub nieuciążliwe usługi komercyjne. Aby dowiedzieć się więcej o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie osobiście lub pod telefonem: 76 8186 684. Zachęcamy również do śledzenia ogłoszeń o przetargach w lokalnej prasie oraz Internecie.

2022-02-23 10:35

Nowa część programu „Czyste Powietrze” – wsparcie nawet do 69 tys. zł.

Trzecia część programu #CzystePowietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki milowe w walce ze smogiem. 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗞𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝘂 𝗶 𝗦́𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗶𝘀𝗸𝗮 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗠𝗼𝘀𝗸𝘄𝗮, 𝗽𝗼𝗱𝗰𝘇𝗮𝘀 𝘄𝗶𝘇𝘆𝘁𝘆 𝘄 𝗕𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗶𝘂 𝗻𝗮 𝗦́𝗹𝗮̨𝘀𝗸𝘂, 𝗼𝗴ł𝗼𝘀𝗶ł𝗮, 𝘇̇𝗲 𝗻𝗼𝘄𝗲 𝘇𝗮𝘀𝗮𝗱𝘆 𝘄 „𝗖𝘇𝘆𝘀𝘁𝘆𝗺 𝗣𝗼𝘄𝗶𝗲𝘁𝗿𝘇𝘂” 𝘇𝗮𝗰𝘇𝗻𝗮̨ 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘆𝘄𝗮𝗰́ 𝗼𝗱 𝟮𝟱 𝘀𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿. Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy. W pierwszej kolejności – już 25 stycznia 2022 r. – rozpocznie się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu. Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”). Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny zarówno na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ (zakładka „Weź dofinansowanie”), jak i na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r. mają być rozszerzane. - 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑚𝑖𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑦 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑑𝑜 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑢 𝑝𝑟𝑎𝑐, 𝑜𝑏𝑒𝑗𝑚𝑢𝑗𝑎̨𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑚𝑖𝑒̨𝑑𝑧𝑦 𝑖𝑛𝑛𝑦𝑚𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜́𝑤 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑜𝑑𝑎𝑤𝑐𝑜𝑚 𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑔𝑜𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑢, 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑖 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑢 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑗𝑖 – zapowiada wiceprezes Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. - 𝑊𝑠ł𝑢𝑐ℎ𝑢𝑗𝑎̨𝑐 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑤 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑡𝑦 𝑧𝑔ł𝑎𝑠𝑧𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑤𝑜𝑗𝑒𝑤𝑜́𝑑𝑧𝑘𝑖𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧𝑒 𝑜𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑦 𝑠́𝑟𝑜𝑑𝑜𝑤𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑘𝑖 𝑤𝑜𝑑𝑛𝑒𝑗, 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧̇𝑜𝑤𝑒 𝑖 𝑝𝑜𝑧𝑎𝑟𝑧𝑎̨𝑑𝑜𝑤𝑒, 𝑧𝑚𝑜𝑑𝑦𝑓𝑖𝑘𝑜𝑤𝑎𝑙𝑖𝑠́𝑚𝑦 𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑖𝑒𝑧̇ 𝑛𝑖𝑒𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑒 𝑧𝑎𝑝𝑖𝑠𝑦 𝑤𝑒 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑐𝑧𝑒̨𝑠́𝑐𝑖𝑎𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢 „𝐶𝑧𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑃𝑜𝑤𝑖𝑒𝑡𝑟𝑧𝑒” 𝑖 𝑗𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎ł𝑎̨𝑐𝑧𝑛𝑖𝑘𝑎𝑐ℎ – wyjaśnia wiceprezes #NFOŚiGW Paweł Mirowski. Więcej informacji https://czystepowietrze.gov.pl/?fbclid=IwAR3Upj9mci-qKEMB61tTysK0KxJLPMmmYadcmsh8mqLyqineRG1urBL_UYA

2022-01-26 13:56

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie