login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Urząd Miejski -

Aktualności

SEGREGUJMY ODPADY - myśl globalnie - działaj lokalnie!
Segregowanie to nie wyrzucanie! Papier, szkło, tworzywa sztuczne to nie śmieci - to wartościowe surowce! Mogą się jeszcze przydać… Czy wiesz, że: ♻59 kg makulatury ratuje 1 drzewo! 🌳 ♻1 szklana butelka to 4 godziny oświetlenia żarówką! 💡 ♻35 butelek PET to nowy polar! 🧥
data publikacji: 2021-03-30 14:24
 
Wiosenne porządki? Remoncik? Nie rzucaj śmieci w kącik! Zrób ekologiczny krok - zawieź je na PSZOK!
Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że w związku z nastaniem wiosny oraz rozpoczynaniem przez wielu z Państwa intensywnych prac porządkowych, oraz remontowych powstają odpady, które nie podlegają segregacji według zasad przewidzianych dla odpadów komunalnych.
data publikacji: 2021-03-30 13:45
 
Nieprawidłowo posegregowane odpady nie będą odbierane!
Urząd Miejski w Chojnowie mając na uwadze obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informuje, że począwszy od miesiąca kwietnia 2021r. na terenie miasta Chojnowa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów pojemniki, w których znajdują się nieprawidłowo posegregowane odpady będą oznaczone specjalną naklejką, informującą o konieczności prawidłowego posegregowania umieszczonych w nich odpadów. Firma świadcząca usługi wywozu nie dokona odbioru odpadów z pojemnika, w którym zostały one nieprawidłowo posegregowane. Będą one mogły zostać odebrane po uprzednim prawidłowym posegregowaniu w następnym terminie odbioru odpadów, zgodnym z harmonogramem. Zachęcamy jednocześnie do korzystania z bezpłatnej aplikacji „Kiedy śmieci”, którą można zainstalować na telefonie komórkowym ze strony internetowej https://play.google.com/ lub korzystać z niej bezpośrednio na stronie https://kiedysmieci.info/ . Aplikacja zawiera harmonogram wywozu odpadów komunalnych i ułatwia prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gdyż zawiera informacje jakich do pojemników należy wyrzucać poszczególne rodzaje odpadów.
data publikacji: 2021-03-30 11:00
 
KONKURS „Rolnik w nowej perspektywie”
TEMATYKA KONKURSU Celem Konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który będzie swym ciekawym przekazem zwracać uwagę przyszłego odbiorcy na któreś z niżej wymienionych zagadnień, dając jednocześnie sposobność do promowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027, a mianowicie:
data publikacji: 2021-03-29 08:53
 
Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich! Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet! Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.
data publikacji: 2021-03-26 09:24
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie